Coordinerend arts - huisarts

Je kan beroep blijven doen op je vertrouwde huisarts. Hij beheert jouw medisch dossier in het WZC

Dokter Jos De Smedt is als Coördinerend en Raadgevend Arts (CRA) verbonden aan het WZC. Hij geeft advies en organiseert het algemene medische beleid van het rustoord.