Intentieverklaring Palliatieve zorg

In WZC Berkenhof willen wij, samen met de ongeneeslijk zieke bewoner met een beperkte levensverwachting en zijn familie, streven naar de meest individueel aangepaste totaalzorg.
Hierbij staat het comfort en de kwaliteit van het leven centraal, om een menswaardig leven tot het einde toe mogelijk te maken.

De deskundigheid van de multidisciplinaire samenwerking wordt hierbij gekoppeld aan een zachte betrokken zorg met aandacht voor het fysisch, psychisch, sociaal, emotioneel en spiritueel welbevinden van de bewoner
en zijn naasten.

Om deze opdracht waar te maken, werken wij samen in nauw overleg met professionele en niet professionele hulpverleners.

In WZC Berkenhof ondersteunen we de palliatieve zorgverlening door:

Een palliatieve grondhouding

Deze zit verweven in ons streven naar’ zorg op maat’. Palliatieve zorg hoeft niet altijd groots en spectaculair te zijn, de nadruk ligt op de ‘gewone‘ menselijke zorgen zoals het bieden van warmte, vriendschap, mee voelen, mee afscheid nemen, angst en pijn verzachten, en zorgen voor comfort.

De multidisciplinaire samenwerking

De huisarts, de verpleging en andere zorgverstrekkers stellen samen met de familie, en indien mogelijk met de bewoner zelf, een aangepast zorgplan op.
Hierbij beogen wij een optimale comfortzorg door :

  • efficiënte pijnbehandeling
  • symptoomcontrole
  • aangepaste voeding
  • relaxatie
  • emotionele en spirituele ondersteuning

Het palliatief team

Een aantal verpleegkundigen en verzorgenden volgden een specifieke vorming omtrent palliatieve zorgverlening en hebben een ondersteunende functie naar de andere hulpverleners.

Vorming

Om de palliatieve zorgcultuur te stimuleren en om de deskundigheid inzake palliatieve zorgverlening van onze medewerkers te optimaliseren, wordt een aangepast vormingsbeleid gevoerd.

Het Palliatief Netwerk Mechelen

Voor bijkomende ondersteuning kunnen alle zorgverleners hier terecht.
Indien nodig kan deze ondersteuning zich uitbreiden tot een samenwerking met de
palliatieve eenheden van de regionale ziekenhuizen.