Intentieverklaring “Zorg voor dementerenden”

Wij creëren een woonomgeving waar de demente bewoner zich veilig en geborgen kan voelen, waar familie en vrienden altijd welkom zijn.

 • Om privacy te waarborgen beschikt elke bewoner over een eigen kamer die hij persoonlijke kan aankleden en waar hij bezoek kan ontvangen.
 • Een herkenbare structuur en dagindeling bieden zekerheid en houvast.
 • Wij geven bijzondere aandacht aan een knusse, huiselijke inrichting van de gemeenschappelijke ruimten.
 • We zijn een open huis met vrije bezoekuren.
 • De cafetaria is voor iedereen toegankelijk en er is een kinderspeelhoekje voorzien.
 • We streven naar een maximale samenwerking met het lokaal verenigingsleven
  ( vrijwilligers, scholen, gemeente, …).

Al onze medewerkers engageren zich om de bewoners in de nodige zorgen te ondersteunen, vertrekkend vanuit hun individuele mogelijkheden en behoeften.

 • Onze zorg beoogt vooral een maximale levenskwaliteit voor de demente bewoner, waarbij we in de eerste plaats uitgaan van zijn mogelijkheden maar met respect voor zijn beperkingen.
 • De individuele benadering van de bewoner vertrekt steeds vanuit zijn eigen belevingswereld. Zijn levensloop en vroegere leefgewoonten, zijn sociaal-familiale context zijn hierbij richtinggevend. We besteden bijzondere aandacht aan een
  zinvolle dagbesteding met respect voor de persoonlijke keuzes van de bewoner,
  zijn waardigheid en eigenheid. We creëren kansen voor de bewoner en gaan positief om met zijn mogelijkheden.
 • Tijdens interdisciplinaire overlegmomenten met competente medewerkers wordt deze individuele begeleiding continue geëvalueerd en aangepast aan de evolutie van het dementeringsproces en aan de reactie van de bewoner hierop.
 • Wij beschouwen de familie als mogelijke partner in de zorg.

Door permanente vorming krijgen onze medewerkers een brede kijk op het begeleiden van dementerende ouderen:

 • Zij verwerven inzicht in de belevingswereld van de dementerende, ontwikkelen een belevingsgerichte benadering waarbij zij de positieve aspecten van de bewoner ondersteunen en ontwikkelen een empathische attitude.
 • Zij leren aangepaste communicatietechnieken, op niveau van de bewoner.
 • Zij worden ondersteund in hun relatie met de bewoner en zijn familie.
 • Zij hebben aandacht voor de kwaliteit van wonen.