Nuttige links

Algemeen:

Palliatieve zorgen:

Dementie:

 • Expertisecentrum Dementie Vlaanderen
  De Vlaamse Expertisecentra voor Dementie zorgen voor de begeleiding en
  ondersteuning van dementerende personen en hun omgeving.
 • De Vlaamse Alzheimer Liga
  De vrijwilligersvereniging voor familieleden en professionele verzorgers van
  dementerende mensen.
 • PGN – CGG-De Pont
  Het PsychoGeriatrisch Netwerk (PGN) biedt met haar expertise en samenwerkingsverbanden in de ouderenzorg een waaier aan info-, advies-, vormings- en ondersteuningsactiviteiten omtrent dementie. PGN is voor het arrondissement Mechelen de antennepost van het Dementienetwerk van de provincie Antwerpen.

Tegemoetkomingen: