Opdrachtsverklaring

Wij bieden een thuis en zorg op maat aan alle ouderen
die zich niet langer in hun eigen leefomgeving kunnen of wensen te handhaven.

Wij willen een open huis zijn met warme zorg
en met bijzondere aandacht voor het unieke van elke mens,
waar respect voor de privacy centraal staat,
en waar iedereen zich geborgen kan voelen.

Wij garanderen een deskundige kwaliteitszorg in elke levensfase,
door professionele medewerkers die kansen krijgen op permanente bijscholing.
De verschillende disciplines vormen één team,
zij weten zich ondersteund door onderling vertrouwen en overleg.
Wij werken samen met ziekenhuizen uit de regio
en met initiatieven rond Palliatieve Zorg.

Wij respecteren het beroepsgeheim in ruime zin.

Wij engageren ons tot een open communicatie met de familie,
waardoor ook zij zich thuis kunnen voelen,
en zo de familieband kunnen bewaren.

Wij willen geen eiland zijn,
wij willen deel uitmaken van de lokale leefgemeenschap.
Wij streven ernaar bezoekers en vrijwilligers
te betrekken bij het leven in ons huis.

Om deze sociale opdracht te vervullen,
ontvangen wij van de overheid middelen,
die wij op verantwoorde wijze beheren.

OCMW - Raad, directie en alle medewerkers,
zijn bereid zich ten volle te engageren
om deze doelstellingen te verwezenlijken.