Opname info

Het OCMW van Heist-op-den-Berg stelt volgende opnamevoorwaarden:

  • Het woonzorgcentrum staat open voor valide, semi-valide en dementerende bejaarden. Voor dementerende bejaarden is een aparte afdeling voor 20 bewoners voorzien.
  • de kandidaat-bewoner moet de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben. Het OCMW kan hierop uitzonderingen toestaan.
  • personen die in de gemeente Heist-op-den-Berg zijn ingeschreven worden bij voorrang opgenomen.


Bij een opnameaanvraag nodigt de maatschappelijk werker de toekomstige bewoner en zijn familie uit voor een rondleiding in het woonzorgcentrum. Zij geeft concrete informatie en een bewijs van inschrijving op de wachtlijst.

Op basis van de medische gegevens wordt de kandidaat-bewoner genoteerd op de wachtlijst voor licht zorgbehoevenden, zwaar zorgbehoevenden of op de wachtlijst voor de afdeling voor dementerenden.
Deze wachtlijsten zijn chronologisch opgebouwd volgens datum van aanvraag; inwoners van Heist-op-den-Berg krijgen voorrang.

De kandidaat-bewoner kan bij het vrijkomen van een kamer zijn beurt overslaan. Bij een tweede weigering wordt hij onderaan op de wachtlijst geplaatst , bij een derde weigering wordt de aanvraag geannuleerd.

Voor de opname sluit het OCMW een opnameovereenkomst met de bejaarde of met de personen
of instanties die namens hem optreden. Daarin zijn ook de financiële regelingen vastgelegd.

De maatschappelijk werker overhandigt de interne afsprakennota, waarin alle afspraken en aspecten van het leven
in het WZC beschreven zijn.

De dag van opname wordt de bewoner verwelkomd door de hoofdverpleegkundige.

Een tweetal maanden na de opname, wordt samen met de bewoner en zijn familie, het verblijf in het WZC geëvalueerd en kunnen alle positieve en minder goede ervaringen besproken worden.