Prijzen

De dagprijs bedraagt:

  • eenpersoonskamer 53,91 euro
  • kamer echtpaar 49,14 euro

Volgende kosten zijn niet in de dagprijs begrepen:

  • haartooi: permanent
  • medische en paramedische zorgen
  • medicatie
  • naamlabels, droogkuis persoonlijke kleding
  • vervoerskosten
  • alle uitgaven die door het WZC betaald worden op naam van de bewoner

Prijswijzigingen zijn slechts toegelaten na goedkeuring door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en energie, afdeling Prijzen en mededinging. Prijswijzigingen worden één maand voorafgaandelijk aan de residenten bekendgemaakt.