Privacy

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Het staat je vrij om onze website te bezoeken, informatie in te winnen over onze producten en diensten en kennis te nemen van het laatste nieuws, zonder ons jouw persoonlijke informatie te verstrekken.

Verkies je toch om ons je persoonlijke informatie mee te delen dan zullen wij deze informatie vertrouwelijk verwerken conform de huidige bepalingen en conform de wettelijke nationale en internationale voorschriften.

De persoonsgegevens die je aan het WZC Berkenhof verstrekt, worden desgevallend opgenomen in één of meerdere bestanden. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de dienstverlening en de werking van het WZC Berkenhof en voor de uitvoering van wettelijk of decretaal opgedragen taken.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en ze te laten verbeteren.